• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
08.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.05
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯนครพนม มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ดู 126 ครั้ง)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ของอำเภอเมืองนครพนม เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีปลัดจังหวัดนครพนม นายอำเภอเมืองนครพนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ร่วมในพิธี

โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากทุกภาคส่วน ไม่เคยมีประวัติหรือมีพฤติการณ์เสื่อมเสียใดๆ โดยรางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขวัญและกำลังใจจากการทำงาน แต่สิ่งที่ฝ่ายปกครองมุ่งหวังคือ การดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหลาย จงได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และตระหนักถึงภาระหน้าที่ ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน ต่อไป

สำหรับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนสำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา นับเป็นระยะเวลา 130 ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาระดับฐานรากในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง

ที่มา > สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220811054301696

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13