• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.28
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.28
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ดู 115 ครั้ง)

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผ่นปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวกนกพร ใชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

เวลา 09.30 - 12.00 น. ทบทวนประเด็นการพัฒนาและพิจารณาโครงการ ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ และ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาการค้าและการลงทุน

เวลา 13.30 - 16.30 น. ทบทวนประเด็นการพัฒนาและพิจารณาโครงการ ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11