• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.49
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.49
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม พร้อมใจคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำ ปล่อยปลา 300,091 ตัว เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ดู 147 ครั้ง)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในแหล่งน้ำของชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถหล่อเลี่ยงชีวิตทุกคนต่อไปได้ตราบนานเท่านาน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดนครพนม ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อให้พสกนิกรผู้ยากไร้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ได้ขยายเป็นวงกว้างไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย คือ โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร โดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้ทำอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างจากการทำนา ทำไร่ มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตงานศิลปหัตถกรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ขณะที่ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ โครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติและโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน พสกนิกรจังหวัดนครพนมจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ บึงหล่ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เนื้อที่ 12 ไร่ ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งหาอาหารและใช้ในการอุปโภคและการเกษตร โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยร่วมกันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว 250,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 35 ตัว ปลากระแห 50,035 ตัว และปลาบึก 21 ตัว รวมทั้งสิ้น 300,091 ตัว ซึ่งนอกจากจะปล่อยในบึงหล่มแล้ว ยังได้แบ่งส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้นำชุมชนในตำบลดงขวางนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะอื่น ๆ อีก 11 ชุมชน

ที่มา :  สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220811133655874

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8