• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.14
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.14
ข่าวประชาสัมพันธ์
พสกนิกรจังหวัดนครพนม ร่วมใจประกอบพิธีศาสนามหามงคล และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (ดู 164 ครั้ง)

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีศาสนามหามงคล ซึ่งเป็นการรับฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร จากนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากนั้นจึงได้ร่วมกันเดินทางมาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ได้ขยายเป็นวงกว้างไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย คือ โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทย ทั้งเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร โดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้ทำอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างจากการทำนา ทำไร่ มาทำงานศิลปาชีพ จนราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตงานศิลปหัตถกรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล นอกจากนั้นยังทรงดำรงตำแหน่ง “สภานายิกาสภากาชาดไทย” ที่เป็นองค์กรสาธารณะกุศลก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนา ขณะที่ด้านสาธารณสุขทรงรับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเป็นคนไข้ในพระบรมาชานุเคราะห์ มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการแพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น โครงการแพทย์หลวง โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการทันตกรรมพระราชทาน โครงการศัลยแพทย์อาสา โครงการแพทย์ หู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทาน ส่วนด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำ โครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติและโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน

ที่มา :  สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220812092100267

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12