• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.01
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.01
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม จัดพิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่นักเรียน ตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 15 กันยายน 2565 (ดู 41 ครั้ง)

วันอังคารที่ 13  กันยายน 2565 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่นักเรียน ตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม นายอำเภอนาหว้า นายอำเภอศรีสงคราม นายอำเภอนาทม นายอำเภอบ้านแพง หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ

- เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

-  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

- เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนาทม(หลังใหม่) อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

- เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

โดยจังหวัดนครพนมร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดนครพนมร่วมกันมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีให้แก่นักเรียนผู้ขาดแคลน ในวันนี้เป็นการมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีให้เด็กนักเรียนใน 4 อำเภอได้แก่ อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาทม และอำเภอบ้านแพง จำนวน 170 ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือ โดยหากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีขวัญกำลังใจ ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อผู้ปกครอง สังคม และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้นจังหวัดนครพนม จึงได้มอบหมายให้อำเภอสำรวจเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีฐานะยากจน และไม่สามารถซื้อเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีได้ รวมถึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งสำรวจ  และยืนยันข้อมูลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อจังหวัดจะได้จัดหาเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีให้ตามความต้องการ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20