• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.23
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.23
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับ PTT GC มอบถังน้ำ ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม ที่จังหวัดนครพนม ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนฯ เพื่อกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภค
วันที่ 15 กันยายน 2565 (ดู 26 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ราชการจังหวัดนครพนม นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันมอบถังน้ำ ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ประจำปี 2565 ที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) : PTT GC ได้ดำเนินการในกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ประจำปี 2565 เพื่อมอบถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร สำหรับกักเก็บน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภค พร้อมงบประมาณก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวางถังน้ำให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสะอาด โดยการก่อสร้างฐานคอนกรีตและจุดที่วางถังน้ำ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จะประสานงานกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาสถานที่ในการวางถังน้ำในพื้นที่แต่ละอำเภอที่ขาดแคลนน้ำสะอาดและไม่ซ้ำซ้อน หากมีกรณีหน่วยงานอื่นได้เข้ามาช่วยเหลือแล้ว ให้ได้ใช้น้ำที่สะอาด ซึ่งในปี 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 9 ถัง และในวันนี้ได้ร่วมกันส่งมอบให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จำนวน 2 ถัง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง จำนวน 1 ถัง เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะถึงนี้

'

ที่มา : สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220914202921579

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8