• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.00
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 21 กันยายน 2565 (ดู 23 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมแฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สมัครใจบรรพชาอุปสมบทจากที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทแอมเฟตามีน จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ตาฮักยายรีสอร์ท อำเภอธาตุพนม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมด้วยกระบวนการทางสาธารณสุขให้โอกาสผู้เสพหรือครอบครองเพื่อเสพสามารถสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาแทนการดำเนินคดีอาญาและผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์จากสถานฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามนโยบาย "ผู้เสพคือผู้ป่วย" ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6