• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
04.56
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.56
E-service
ประเภทงานบริการ หน่วยงาน ชื่องานบริการ Link ในการให้บริการ
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า (กรมบังคับคดี) http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย (กรมบังคับคดี) http://web2.led.go.th/bankr/useek_keyos.asp
งานบริการเพื่อประชาชน กรมบังคับคดี ระบบสอบถามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Ac...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมการจัดหางาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต (กรมการจัดหางาน) https://empui.doe.go.th/auth/index
งานบริการเพื่อประชาชน กรมธนารักษ์ ระบบค้นหาราคาประเมินผ่านเว็บไซต์ (กรมธนารักษ์) http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
งานบริการเพื่อประชาชน กรมที่ดิน ระบบสืบค้นแปลงที่ดิน [กรมที่ดิน] http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
งานบริการเพื่อประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. คลีนิคส่งเสริมธรรมาภิบาล บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNQotKUtKQCSTrA9LQ...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบบริการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา และถ่ายเอกสาร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml;jsessionid=8E5...
งานบริการเพื่อประชาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) https://ecert.dbd.go.th/e-service/system.xhtml