• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
22.28
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.28
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผลการติดตามการใช้งานระบบ PADME ประจำปีงบประมาณ 2562

หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ  0017.2/ว4617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ผลการติดตามการใช้งานระบบ PADME ประจำปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ