• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
18.47
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.47
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ภายในว้ันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ