• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
00.02
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.02
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.2/ว11610 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรือง  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ไฟล์ติดตามงบจังหวัด และไฟล์ติดตามงบกลุ่มจังหวัด) ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

-----------------------------------

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม

ผู้ประสานงาน นายกุลพัทธ์ ชูสังข์ โทร 042511287 ต่อ 122

-----------------------------------