• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
23.39
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
23.39
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม

ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒