• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
15.33
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.33
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (PCIO)

รายการแจกจ่ายตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  1014/2563  ลงวันที่   30     เมษายน พ.ศ. 2563

 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 2. ปลัดจังหวัดนครพนม
 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม        
 5. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 7. ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
 8. นายด่านศุลกากรนครพนม   
 9. ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
 11. พัฒนาการจังหวัดนครพนม                           
 12. ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม      
 13. คลังจังหวัดนครพนม                                                                      
 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม                                         
 15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม                 
 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม                
 17. ขนส่งจังหวัดนครพนม
 18. พาณิชย์จังหวัดนครพนม      
 19. วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม                                                   
 20. อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม                                                
 21. แรงงานจังหวัดนครพนม      
 22. ยุติธรรมจังหวัดนครพนม                                                     
 23. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม      
 24. พลังงานจังหวัดนครพนม                                                                 
 25. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม                      
 26. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม                            
 27. โทรศัพท์จังหวัดนครพนม                                                     
 28. ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม                           
 29. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
 30. ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม            
 31. ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม                                         
 32. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม                                            
 33. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม                     
 34. ประธาน YEC นครพนม                  
 35. ประธาน Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดนครพนม                                                  
 36. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                             
 37. นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม                                                           
 38. ประธานสันนิบาตรเทศบาลจังหวัดนครพนม                               
 39. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนม                             
 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม                                     
 41. สถิติจังหวัดนครพนม                        
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอื่นๆ