• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.41
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.41
กลุ่มงานอำนวยการ
แบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0017.3/ว4106 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 

เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอร์มบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

_____________________________

ผู้ประสานงาน : นายศรัณยู งามตะคุ กลุ่มงานอำนวยการ  สำนักงานจังหวัด

โทร. 0-4251-1287