• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
21.04
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
21.04
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในกานพัฒนาโครงขายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในกานพัฒนาโครงขายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับ


ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ หรือเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์