• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
03.24
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.24
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายไกรสร กองฉลาด
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ :
0-4251-1515
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
ประวัติ :

เกิดวันที่ : 22 มีนาคม 2508

สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงมหาดไทย

ที่อยู่ : 160 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000


ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ตั้งแต่ 2525 - 2529 ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ตั้งแต่ 2535 - 2539 ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49 (วิทยาลัยการปกครอง)

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 55 (วิทยาลัยมหาดไทย)

ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2532 

- พ.ศ. 2532  จ่าจังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2532  ปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

- พ.ศ. 2544 ป้องกันจังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2547  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2549  ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ. 2550 นายอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2555 นายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

- พ.ศ. 2556  ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

- พ.ศ. 2556  ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

- พ.ศ. 2557  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ. 2558  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

- พ.ศ. 2560  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- พ.ศ. 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

- 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม