• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
12.22
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.22
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 7 รายการ
ชื่อ :
ว่าง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-1574, 0-4251-1287ต่อ 115
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดนครพนม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ชื่อ :
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-3360
โทรศัพท์ :
08-9569-9849*
สถานที่ทำงาน :
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ชื่อ :
นายประสาท ทัศคร
ตำแหน่ง :
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-1525
โทรศัพท์ :
08-4874-0577
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ชื่อ :
นายวัฒนา สายสวรรค์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-3143
โทรศัพท์ :
08-1965-4080
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ชื่อ :
นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0 4251 1835
โทรศัพท์ :
08 9841 6431
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ชื่อ :
นายเดชา พลเกล้า
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-4065 0-4251-1025
โทรศัพท์ :
08-1174-3919
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ชื่อ :
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
สายด่วน :
0-4251-5633
โทรศัพท์ :
08-9569-1302
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม