• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.45
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.45
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการฯ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 2 กันยายน 2562 : นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ จังหวัดนครพนม เพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.บ.จ. พิจารณา โดยมีผู้แทนส่วนราชการและอำเภอ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอื่นๆ