• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
04.01
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.01
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในวันที่ 13 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 : นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จังหวัดนครพนม (200 ล้านบาท) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอื่นๆ