• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
19.01
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.01
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ทั้งหมด 11 รายการ
 • งานพัสดุ สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1287,
 • งานการเงิน สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1287,
 • นางสาวมยุรีย์ อาจปาสา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม 0-4251-1574,
 • นางสาวพิศลยาลักษณ์ ศรีคงอยู่ ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1287,
 • นายณัฐพล สุริยนต์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1062,
 • นางเอมอร อุ่นคำ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1287,
 • นางสาวกนกพร ใชยศล ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1513,
 • นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1287,
 • สำนักเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธวัชชัย รอดงาม) 0-4251-1286 ,
 • สำนักงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุวิทย์ จันทร์หวร) 0-4251-3866,
 • สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด 0-4251-1515,