• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
14.49
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.49
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ทั้งหมด 14 รายการ
 • นางสาวกนกพร ใชยศล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47905, 08-9203-4178
 • นางเอมอร อุ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47907, 08-9203-4179
 • นางสาวอินทิรา มินช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47908, 08-9203-4175
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 0-4251-1513,
 • นายณัฐพล สุริยนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47909, 08-5484-2537
 • นางสาวมยุรีย์ อาจปาสา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47910, 06-3203-5532
 • งานการเงิน สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47949,
 • งานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47950,
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47945,
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47937,
 • หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดนครพนม 0-4251-1574, 0-4251-1287, 0-4253-2888 ต่อ 47955,
 • ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครพนม 0-4251-1513 ต่อ 59611,
 • สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวันชัย จันทร์พร) 0-4251-1515 ต่อ 47922,
 • สำนักงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล) 0-4251-1866 ต่อ 47924,