• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
19.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.40
สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกภาษา : 

พระธาตุเรณู
คะแนนโหวต 3.69/5 คะแนน จากผู้โหวต 13 ท่าน

พระธาตุเรณู สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓ องค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง และของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน พระคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร พระพุทธรูปศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะสวยงามมาก บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรม ผู้ไทยเรณูนคร โรงละครเมืองเว ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผ้าพื้นเมืองที่ ไม่ควรพลาดเลือกชมเลือกอุดหนุนอย่างยิ่ง

พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจำเมืองเรณูนครแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วย ซึ่งเชื่อว่าสอดคล้องกับสักษณะอ่อนช้อย สีสั้นนุ่มละมุนสบายตา แต่เปี่ยมไปด้วยความสง่างาม ตามรูปแบบศิลปะล้านข้าง เปรียบดังอาชาไนยต้นพาหนะประจำพระจันทร์ และนอกจากนี้ตัวของพระธาตุเองยังหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศ ประจำของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เรณูนครยังเป็นที่ร่ำลือวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม เครื่องแต่งกายต่างๆ การฟ้อนรํา กิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นขึ้นชื่อ สวยงาม ผ่องใส เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ที่ได้รู้จัก เปรียบเสมือนพระจันทร์บนท้องนภา ที่ไม่ว่าใครก็อยากจะหมายปอง

พระอรหันต์ประจําทิศได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ” ซึ่งถือเป็นผู้รู้แจ้งเห็นธรรมมาช้านาน แผ่นดินนี้จึงมีแต่ ความมีสงบสุข จากอิทธิพลของเทวดาประจําวันได้ส่งผลให้ผู้ที่ถือกําเนิดขึ้นในวันจันทร์ เป็นผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยน มีเมตตากรุณา ขี้สงสารต่อ ผู้ที่ด้อยกว่า เป็นผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู มีจิตใจผ่องใส มีความรักในเพื่อนมนุษย์ มีความออนโยน ยามที่ตกทุกข์มักจะมีคน มาช่วยเหลือ รูปร่างหน้าตาแต่งแต้มไปด้วยเสน่ห์ ช่างคิด ช่างฝัน หวั่นไหวง่าย แต่ที่เข้มแข็งเมื่อสถานการณ์บีบบังคับ

 

ที่มา :  หนังสือไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๗ วัน ๘ พระธาตุ โครงการพัฒนาและส่งเสรฺมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม

แสดงความคิดเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ