• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.44
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.44
สถานที่ท่องเที่ยว

เลือกภาษา : 

พระธาตุศรีคุณ
คะแนนโหวต 3.69/5 คะแนน จากผู้โหวต 16 ท่าน

พระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๐ ผู้ที่ค้นพบคือชาวบ้านที่เป็นชาวลาวอพยพมาอยู่ในอำเภอนาแก ปัจจุบันเป็นพระธาตุที่บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘-๒๔๔๐ ลักษณะของพระธาตุ มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม ความสูงเฉลี่ย ๒๔ เมตร ซึ่งเท่ากับที่ตั้งของพระอังคารคูณสามคือ อันดับของพระอังคารโดยหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก เฉียงใต้ ตามทิศประจำวันอังคาร โดยรอบทั้งสี่ด้านมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบ เพื่อคอยโปรดสัตว์โดยรอบที่อาจมาเหมือน ศัตรูที่สามารถเข้ามาประชิดใต้ทุกเมื่อ ทุกทิศทาง เปรียบเสมือนพระธาตุเป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องรักษาพระสารีริกธาตุ อันสำคัญ และมีพระพุทธรูปสี่ด้านเป็นทหารยาม ด้วยเดิมพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเลือดที่เกิดจากการรบราฆ่าฟันจากการแย่งชิง แผ่นดินมาตั้งแต่สมัยล้านช้าง จนมาถึงอาณาจักรขอม กล่าวได้ว่าแผ่นดินนี้ไม่เคยพบความสงบสุขเลยสักครั้ง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเพราะอานิสงส์จากพระอังคาร ผู้ที่ได้รับฉายาว่า “เทพเจ้าแห่งนักรบ” ส่งผลให้ผืนแผ่นดินนี้ยากจะหาความสงบ แต่เมื่อพบ กับพระธาตุดังกล่าว จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้ห่างจากกิเลส เมืองนาแก จึงกลับสู่สันติสุขจากนั้นเป็นต้นมา

พระอรหันต์ผู้ประจำอยู่ทางทิศอาคเนย์ ได้แก่ “พระมหากัสสปะ” ถือว่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่ง เพราะว่ามีลักษณะ ร่างกายใหญ่โตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พร้อมกับมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด ใจหาญกล้า เป็นที่ศรัทธาของผู้พบเห็น เชื่อว่าท่านใด ที่สักการะพระธาตุศรีคุณ ท่านนั้นจะพบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะท่านที่ต้องการรับราชการจะสามารถเอาชนะ คู่แข่งที่เข้ามา เปรียบดังเจ้าพญาที่สามารถทำสงครามชนะข้าศึกในสนามรบ ด้วยการที่พระอังคารมีพละกำลัง และไม่ชอบการ หยุดนิ่ง เปรียบตั้งพญามหิงสา หรือกระบือที่ชอบทำงาน จึงส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวผจญกับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ก็จะพบสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ต้องใช้ความพยายาม และพละกำลังกว่าจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้

จากอิทธิพลของเทวดาประจำวันได้ส่งผลให้ผู้ที่ถือกำเนิดในวันอังคาร เป็นผู้ที่มีจิตใจห้าวหาญ แข็งแกร่ง ดังทหารกล้า มีสายเลือดของนักสู้ท่วมท้นยึดมั่นในหลักการ และแผนการที่วางไว้  ตรงไปตรงมา เป็นคนชัดเจน เจรจาไม่อ่อน หวาน

 

ที่มา :  หนังสือไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ๗ วัน ๘ พระธาตุ โครงการพัฒนาและส่งเสรฺมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม

แสดงความคิดเห็น
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ